Voorbereiding

Lukas 24

44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. (Lukas 24:44-49)

Nu is het jullie buurt, dat wat ik hier op aarde heb gedaan, moeten jullie nu gaan doen. Dat is eigenlijk het verhaal van Jezus hier. Ze hadden zich meer en meer op hun gemak gevoeld met Jezus voorop. Jezus leidde de weg en zij mochten volgen, zij mochten getuigen zijn van het heerlijke werk dat Jezus elke dag weer deed.

Soms voelen we ons zo comfortabel in ons leven dat we altijd maar op die plek willen blijven. We willen niets veranderen in ons leven omdat zoals het op dat moment is, het perfect is. Als er dan een moeilijke tijd aankomt dan proberen we een weg terug te vinden naar die goede oude tijd in plaats van te zoeken naar het nieuwe dat Jezus in ons leven wil doen. Er zijn veel christenen die maar met een sip gezicht in de rampenperiode zitten, ze lijken maar niet terug te kunnen naar de comfortabele tijd. Maar het enige wat God van hen verlangt is dat ze vooruit kijken naar het nieuwe dat Hij voor hen heeft

Jezus legt uit dat het zo moest zijn. Hij moest deze weg gaan, anders had Hij nooit op de plek kunnen komen waar Hij nu is. En ook de discipelen moesten deze moeilijke tijd doorgaan anders zouden ze nooit klaar kunnen zijn voor wat Gods plan nu is met hun leven.

Ze beginnen het te begrijpen, ze komen steeds dichter bij het plan dat God met hen heeft. Het is mooi om te zien wat er hier gebeurd en het moet ons ook bemoedigen om altijd vooruit te kijken. Het is geen tijd om op nostalgische wijze elke keer weer terug te denken aan de tijd dat we enthousiast waren voor God. Elke keer weer die muziek luisteren, of die psalmen zingen omdat wij ons daar goed bij voelen.

Het is tijd dat we leren wat God vandaag wil doen. En dat we net als de discipelen dan worden voorbereid op iets dat we vandaag nog niet weten.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.