De weg naar verheerlijking

Lukas 24

36 En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. 37 En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. 38 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? 39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. 40 En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien. (Lukas 24:36-40)

Het ene moment hebben ze hun mond er vol van, het volgende moment krijgen ze een hartverzakking. Het lijkt een beetje vreemd, eerst getuigen ze tegenover elkaar nog over de opstanding van Jezus en nu is Jezus daar en worden ze bang.

Zoals in de vorige overdenking besproken is er altijd groei in de openbaring van God. God wil niet elke keer weer hetzelfde aan ons uitleggen, Hij wil dieper gaan in de relatie met ons. En dat is wat er hier gebeurd. De twee mannen uit Emmaüs hadden Jezus ook ontmoet, maar ze wisten het niet, voor hen was Jezus gewoon een man die met hen meewandelde. Pas op het moment dat ze zijn wonden zagen waren ze overtuigd.

Maar nu openbaart Jezus Zich op een nieuwe manier. Ze zijn overtuigd, Jezus is opgestaan, Hij leeft, maar de vraag is hoe? En dan komt Hij, maar niet door de deur, Hij staat daar opeens tussen hen in. En dat is even schrikken, ze hadden waarschijnlijk gedacht dat Hij weer net als voor Zijn sterven met hen zou wandelen zoals Lazarus ook was opgewekt uit de dood.

Elke keer gaat Jezus een stap verder om de discipelen uit te leggen wat er werkelijk met Hem gebeurd is. Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft het eeuwige leven, Hij is het eeuwige leven. De wetten van deze wereld zijn niet meer op Hem toepasbaar, Hij heeft alle autoriteit. Hij is het nieuwe leven waarin Hij ons is voorgegaan.

We kunnen de discipelen wel begrijpen, wij zouden waarschijnlijk niet veel anders hebben gereageerd. Maar de discipelen moeten weten dat Hij werkelijk Jezus is met Wie zij al die jaren hebben gewandeld. Zij moeten doordrongen raken van de reis die Jezus is gegaan en Wie Hij nu is. En zo moeten wij ook doordrongen zijn van het feit dat Jezus deze weg werkelijk is gegaan om ons voor te gaan op de weg naar verheerlijking.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.