Compleet evangelie

Lukas 24

44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. (Lukas 24:44-49)

Jezus is klaar, Hij heeft volbracht wat Hij moest doen en de discipelen zijn er getuigen van geweest. En nu moeten zij deze getuigenis aanpakken en er mee de wereld intrekken. Zij moeten de wereld laten zien dat de Vader werkelijk Zijn Zoon heeft gestuurd als offer voor onze zonden. Zij moeten de wereld laten weten dat er vergeving van zonden is en dat men zich moeten bekeren.

Om de een of andere reden is het evangelie niet meer wat het zou moeten zijn. Veel mensen zien het kruis als de kern van het evangelie. Jezus kwam om aan het kruis te sterven zodat wij vergeven kunnen zijn van onze zonden. Een evangelie om blij van te worden, want er valt een last van onze schouders, we hebben door geloof toegang tot het eeuwige leven. En dit is sarcastisch bedoeld, omdat het niet alles is.

Jezus heeft het over bekering, Jezus heeft het over Zijn werk dat een weg heeft gebaand naar de troon van de Vader. En daarin is het kruis slechts een klein onderdeel. Zijn werk was om ons weer tot de Vader te brengen. Dat wat de profeten in het oude testament deden met hun woorden, heeft Jezus gedaan met Zijn leven, dood en opstanding.

De profeten riepen de mensen op om zich op God te richten, ze moesten zich bekeren van hun oude leven om zo weer in Gods aanwezigheid te kunnen wandelen. Jezus deed precies hetzelfde alleen bracht Hij een permanent antwoord. En dat is het evangelie, een evangelie van bekering en vergeving.

Het werk van Jezus is een compleet antwoord op onze verwijdering van de Vader. Het is een antwoord op de praktijk van ons leven, een leven dat verwijderd was kan weer helemaal worden herenigd met de Vader. En dat is het evangelie, een evangelie waarin we als mensen ons omdraaien van het oude leven ons helemaal overgeven aan het wonder van Gods genade.

This entry was posted in Bible. Bookmark the permalink.