Doordrenkt

Handelingen 1

4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. (Handelingen 1:4-5)

Het is een belofte van de Vader, binnen enkele dagen zullen ze gedoopt worden met de Heilige Geest. Wat een verwachting zal er in hun hart hebben geleefd. Elke dag was er gebed, elke dag waren ze God aan het loven. Want ze wisten dat het moment er aan kwam dat ze iets zullen ervaren dat hemels is.

En diezelfde verwachting moet er ook in ons hart zijn. Dit is niet iets voor een bepaalde denominatie, dit is voor elke christen. Dus, nee je hoeft niet naar een evangelische of charismatische kerk te verhuizen om deze kracht te ontvangen. Maar we moeten wel verwachten, het geloof dat in deze discipelen was moet ook in ons zijn.

Jezus wandelde ook in deze kracht hier op aarde, de discipelen waren er getuigen van. Ze wisten dus wel een beetje waar Jezus het over had. Waarschijnlijk hadden ze het ook al een beetje ervaren op sommige momenten. En deze kennis is belangrijk voor het verwachten in geloof. Wij moeten ons hart ook vullen met deze kennis, zodat ons geloof ook groeit in de verwachting van de kracht van God.

Jezus heeft het over dopen, Johannes doopte met water, maar nu zullen we met de Heilige Geest gedoopt worden. Als we gedoopt worden dan houden we het niet droog, we worden ondergedompeld. Dat is in ieder geval hoe Johannes het deed en zo moeten wij ook deze doop in de Heilige Geest zien. We zullen het niet droog houden, alles in ons leven zal worden aangeraakt door de Geest van God.

Ons leven zal doordrenkt raken met de aanwezigheid van God. En als traditionele kerken moeten we uitkijken dat we ons hiervoor afsluiten. We moeten ons altijd blijven realiseren dat het niet een belofte is van mensen, het is de belofte van God. Mensen hebben dit net verzonnen, het is Zijn verlangen om ons leven doordrenkt te laten zijn van Zijn aanwezigheid.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.