Ervaren

Lukas 24

47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. (Lukas 24:47-49)

Er is een probleem in onze traditionele kringen met ervaring. Het schijnt dat geloof en ervaringen niet bij elkaar passen. We kunnen namelijk niet ons geloof op gevoelens baseren, want als we dat doen dan gaat ons geloof heen en weer. En dat laatste klopt, we kunnen ons geloof niet op gevoelens baseren, maar is dat een reden om ervaring compleet uit te sluiten.

Ervaringen komen door onze zintuigen, we voelen, we zien, we proeven etc. Nu belooft Jezus hier dat als ze in de stad Jeruzalem blijven dat ze daar een kracht uit de hoogte zullen ontvangen, ze zullen bekleed worden met die kracht. Zullen ze dat werkelijk ervaren, of is het metaforisch bedoeld?

Het klopt dat er veel christenen zijn die hun geloof baseren op hun emoties, als ze zich goed voelen gaat het goed met hun geloof en andersom. Maar is dat een reden om ons af te sluiten voor de ervaring van de Heilige Geest. Want Jezus heeft het over een kracht en die kracht zullen we alleen kunnen ervaren. En die kracht is ook bedoeld om te ervaren. Alleen is de volgorde niet ervaring en dan geloof, de volgorde is het geloof en dan ervaring.

Denk aan de vrouw bij wie het bloed vloeide, ze raakt de mantel van Jezus aan en Jezus ervoer die aanraking, Hij voelde de kracht uit Hem vloeien. De kracht van God is niet iets om over te praten, we moeten geloven in Zijn kracht, geloven in de belofte die Hij ons gegeven heeft. Jezus heeft het over levend water dat uit ons zal opspringen als een fontein en dat klinkt als een kracht dat in ons opborrelt om ons leven te veranderen.

Gods kracht is echt bedoeld om ons kracht te geven en als wij dat niet accepteren, accepteren we Gods hulp in ons leven niet. En als we angstig zijn voor de ervaringen, dan hebben we in principe ook niet het geloof (vertrouwen) dat God die kracht geeft voor ons, zodat wij sterk kunnen staan. Wij moeten ons niet laten afleiden door ons gevoelens van afkeer tegenover christenen die er mee aan de haal gaan. Want ook dan laten wij ons geloof beïnvloeden door gevoelens. Wij moeten geloven dat God ons de kracht geeft omdat Hij weet dat wij die nodig hebben.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.