Monthly Archives: September 2015

Verloren zijn

Lukas 19 8 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. 9 Toen zei … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Verloren zijn

Alles bepalend moment

Lukas 19 8 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. 9 Toen zei … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Alles bepalend moment

Door de ogen van de Vader

Lukas 19 6 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7 En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Door de ogen van de Vader

Hoog bezoek

Lukas 19 3 En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. 4 En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Hoog bezoek

De gevoelige snaar

Lukas 19 1 En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. 2 En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. 3 En hij probeerde te zien wie Jezus … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De gevoelige snaar

Gewoontjes?

Lukas 18 40 Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, vroeg Hij hem: 41 Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gewoontjes?

Geloof voorbereiden

Lukas 18 40 Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, vroeg Hij hem: 41 Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geloof voorbereiden

De enige hoop

Lukas 18 35 Het gebeurde nu toen Hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. 36 En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. 37 … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De enige hoop

Niet begrijpen

Lukas 18 31 En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. 32 Want Hij zal aan … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Niet begrijpen

Alles loslaten

Lukas 18 28 En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. 29 Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Alles loslaten