Door de ogen van de Vader

Lukas 19

6 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7 En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. (Lukas 19:6-7)

Er is een hemelsbreed verschil tussen wat wij mensen zien en wat God ziet. En dat wordt ook duidelijk in deze gebeurtenis waarin Zacheüs centraal staat. Zacheüs was in de boom geklommen om net als al die andere pottenkijkers Jezus te zien. Al die verhalen die men had gehoord, maakte de mensen nieuwsgierig naar Jezus.

Op het moment dat Jezus Zich op Zacheüs richt morden de mensen onder elkaar. Hoe kan Jezus nu juist verlangen om bij deze ene man, van wie iedereen weet dat het een grote zondaar is, op bezoek te gaan? Er zullen weinig mensen geweest zijn die vonden dat Zacheüs het meer had verdiend dat Jezus bij hem op bezoek ging dan zij.

God kijkt met andere ogen, Hij kijkt dwars door ons heen. Hij weet elke motivatie, Hij weet wat we gaan zeggen voordat het onze mond verlaten heeft. En daarom heeft Jezus deze keuze gemaakt. Het is niet zo dat Jezus alleen maar met Zacheüs mee naar huis ging omdat Zacheüs een zondaar was, Jezus ging met hem mee omdat God dat van Hem verlangde.

Er waren vast nog meer zondaars, maar het was Zacheüs die de aandacht van God had getrokken. En zo moeten wij ook leren kijken naar de mensen om ons heen. De potentie die God ziet, moeten wij ook zien in mensen. Niet om de daden van de mensen goed te praten, maar om te zien hoe God kan werken in iemands leven. De focus in ons leven moet niet op onszelf gericht zijn en onszelf vergelijken met andere mensen, we moeten leren kijken door de ogen van de Vader.

Laten we Gods aandacht trekken door oprecht te zoeken naar het Koninkrijk van God. God ziet ons hart, God ziet ons leven, God ziet het van iedereen. En daar moeten op vertrouwen, voor ons eigen leven en voor de beslissingen die Hij maakt in het leven van andere mensen. Hij is rechtvaardig in alles wat Hij doet.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.