Monthly Archives: August 2015

Een grote verwoesting

Lukas 17 26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een grote verwoesting

Het juiste blikveld

Lukas 17 22 En Hij zei tegen de discipelen: Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien. 23 En zij zullen tegen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het juiste blikveld

Niet fysiek

Lukas 17 20 En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. 21 En men zal niet zeggen: Zie hier … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Niet fysiek

Meubilair

Lukas 17 14 En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En toen één van hen zag dat hij genezen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Meubilair

Eigen inzicht

Lukas 17 14 En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En toen één van hen zag dat hij genezen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Eigen inzicht

Geloof

Lukas 17 11 En het gebeurde, toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. 12 En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geloof

Simpel geloven

Lukas 17 7 En wie van u die een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, zal meteen, als hij van de akker komt, tegen hem zeggen: Kom maar en ga aanliggen? 8 Zal hij echter niet tegen hem … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Simpel geloven

Just believe it

Lukas 17 5 En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. 6 En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Just believe it

Groeien in geloof

Lukas 17 5 En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. 6 En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Groeien in geloof

Vragen om geloof

Lukas 17 5 En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. 6 En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Vragen om geloof