Monthly Archives: October 2015

Stenen

Lukas 21 5 En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei Hij: 6 Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt: Er zullen dagen komen waarin niet één steen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Stenen

Offerande

Lukas 21 2 en Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine munten daarin werpen. 3 En Hij zei: Werkelijk, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan allen in geworpen heeft. 4 Want die allen hebben … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Offerande

God ziet het

Lukas 21 1 En toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen, 2 en Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine munten daarin werpen. 3 En Hij zei: Werkelijk, Ik zeg u dat … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on God ziet het

Stil moment

Lukas 20 En zij durfden Hem verder niets meer te vragen. 41 En Hij zei tegen hen: Hoe kan men zeggen dat de Christus een Zoon van David is? 42 David zelf zegt namelijk in het boek van de psalmen: De … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Stil moment

Als een boom

Lukas 20 45 En ten aanhoren van al het volk zei Hij tegen Zijn discipelen: 46 Wees op uw hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markten, de … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Als een boom

De God van Abraham

Lukas 20 36 Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. 37 En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De God van Abraham

Kinderen van God

Lukas 20 34 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, 35 maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Kinderen van God

We have to snap out of it

Lukas 20 27 En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe, en vroegen Hem 28 en zeiden: Meester, Mozes heeft ons geschreven: Als iemands broer die een vrouw heeft, sterft en deze … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on We have to snap out of it

Pakkend antwoord

Lukas 20 22 Is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? 23 En Hij merkte hun sluwheid en zei tegen hen: Waarom verzoekt u Mij? 24 Laat Mij een penning zien. Van wie is het beeld en … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Pakkend antwoord

Rechtvaardig schijnvertoon

Lukas 20 20 En zij hielden Hem nauwlettend in het oog en stuurden spionnen die zich voordeden alsof zij rechtvaardig waren, met de bedoeling Hem op een woord te vangen en Hem dan over te leveren aan de overheid en … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Rechtvaardig schijnvertoon