Verloren zijn

Lukas 19

8 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. 9 Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. (Lukas 19:8-10)

Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zacheüs was blijkbaar verloren. Zacheüs was verloren omdat hij vast zat aan zijn geld, omdat God niet de eerste plek had in zijn leven. Maar typeert dit niet een groot gedeelte van de kerk van vandaag, zijn er niet veel christenen die doelloos zijn in hun geestelijk leven?

Zacheüs moest gered worden van deze wereldse verlangens en op dat moment werd hij zalig gemaakt. En zijn zaligmaking hield in dat hij los durfde te laten wat hem vasthield op deze aarde. Niet langer wilde hij de schatten van deze wereld vergaderen, maar de hemelse schatten. En op dat moment werd hij weer werkelijk een zoon van Abraham, omdat hij gelijk werd aan hoe Abraham stond in het leven.

Voor Zacheüs om zalig te worden betekende het om radicaal te veranderen in het leven, om echt te worden in het geestelijke leven. Zijn geloof had eindelijk praktische uitwerking in zijn leven. En deze combinatie van geloof en de praktijk in ons leven maakt dat wij zalig worden. We zijn verloren als we doelloos zijn in ons geloof, als het slechts een overtuiging is waar we over kunnen praten.

Waren de geestelijke leiders dan niet verloren? Natuurlijk wel, zij zaten ook op een hele verkeerde weg en toch hadden zij niet het idee dat ze verloren waren. En dat is het probleem, wij moeten eerst tot het bewustzijn komen dat we verloren zijn, dat we Jezus nodig hebben om zalig te worden. Net als Zacheüs moeten we nieuwsgierig worden naar wat Jezus kan doen in ons leven.

Jezus komt om te zoeken wat verloren is, laten wij ook die boom inklimmen en de aandacht van God trekken omdat we oprecht willen zijn in ons geloof. Misschien kunnen we het nu nog niet loslaten, misschien zitten we nog zo vast aan de dingen van deze wereld, maar bij God is alles mogelijk. Trek Zijn aandacht, Hij verlangt er naar om ons kracht te geven zodat we alles los te laten en wij ook zalig mogen worden.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.