Gewoontjes?

Lukas 18

40 Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, vroeg Hij hem: 41 Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. 42 En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. 43 En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag. (Lukas 18:40-43)

De blinde man roept Jezus om hulp en Jezus reageert met de vraag wat Hij voor hem kan doen. Ook wij mogen Jezus om hulp vragen. Om de een of andere reden vragen wij nauwelijks om hulp en als we om hulp vragen is het zo algemeen dat we verwachten dat Jezus zelf invult wat wij eigenlijk bedoelen.

Kan Jezus hier dan niet zien dat deze man een probleem heeft met zijn ogen? Natuurlijk ziet Jezus dat, maar Hij wil uit onze mond horen wat ons verlangen is, Hij verlangt er naar dat wij ons geloof uitspreken naar Hem. Jezus probeert hier niet moeilijk te doen, het enige wat wij moeten doen is geloven en dat zal Hij niet van ons afpakken.

Soms zijn we zo vaag in onze gebeden, we vragen om hulp bij ‘alles’, we danken God voor ‘alles’. Hoe zouden wij het vinden als we de hele dag in de keuken hebben gestaan om een heerlijke maaltijd voor te bereiden en na de maaltijd krijgen we een algemeen bedankje voor ‘alles’. Zo gaan we niet met elkaar om en zo kunnen we ook niet God afdoen met een algemeen gebed.

Als we God werkelijk willen betrekken bij ons leven dan moeten we dat doen tot in detail. Zoals deze blinde man het uitriep naar Jezus om hulp zo moeten wij ook in ons leven God vragen om hulp. Waarmee? Dat is aan ons, maar we moeten het wel kenbaar maken bij God.

Er is een manier om te weten of ons gebed te algemeen is. Deze man is door het dolle heen, Jezus heeft Hem genezen van zijn blindheid. Hij prijst en dankt God voor deze heerlijke bevrijding. Hebben wij God nog ergens voor te danken, of danken wij Hem alleen voor ‘alles’? Want als onze gebeden te algemeen zijn is er nooit wat specifieks om God voor te danken. Onze lofzang is dan algemeen, ons geloof is dan algemeen, onze kerkgang is dan gewoontjes. Maar op het moment dat we God betrekken bij de gewone dingen van ons leven, wordt ons geloof explosief, onze aanbidding specifiek en onze kerkgang een feest.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.