Alles bepalend moment

Lukas 19

8 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. 9 Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. (Lukas 19:8-10)

In hoofdstuk 18 had Jezus het er nog over dat het haast onmogelijk is voor een rijke om het Koninkrijk van God in te gaan. De discipelen waren toen verbaasd en vroegen zich af wie er dan wel zou kunnen ingaan, toen antwoordde Jezus dat bij God alles mogelijk is. En dat zien we hier gebeuren.

Het is misschien niet een populaire boodschap, maar wat Zacheüs hier doet is precies wat Jezus van die jonge rijke man vroeg in hoofdstuk 18. Het is mogelijk in God om alles los te laten. Want wat Zacheüs hier doet is niet alleen terugbetalen dat hij afgeperst had van de mensen, maar hij geeft de helft van wat hij heeft weg aan de armen. Weg met die rijkdom, weg met wat er tussen hem en God in staat.

Als Zacheüs niets zou veranderen dan zou de komst van Jezus naar zijn huis voor niets zijn geweest. Zijn hart was voorbereid, hij had zich vaak schuldig gevoeld over de rijkdom en over het vals spelen, maar nu God bij hem op bezoek komt is er geen enkele twijfel meer over hoe hij zijn leven moet inrichten.

Om eerlijk te zijn, vele van ons weten hoe we moeten leven. En misschien doen we het niet en houden we nog vast aan iets dat we allang hadden moeten loslaten. Maar op het moment dat God ons die persoonlijke aandacht geeft valt er een last van onze schouders en weten we wat we moeten doen. Luister naar dat kleine stemmetje in je leven dat ons vertelt dat er wat moet veranderen, geloof dat God jou ook kracht zal geven om je leven te veranderen. Het is een moeilijke beslissing maar in God is alles mogelijk.

Deze beslissing van Zacheüs is alles bepalend, het geloof dat in hem was gaan groeien komt nu naar buiten. En Jezus erkent dit geloof en laat aan iedereen weten dat deze dag voor Zacheüs de rest van zijn leven heeft veranderd. Deze dag is er zaligheid gekomen in dit huis. Als christen, moet dit ons voedsel zijn, deze gebeurtenis moet ons hart meer verblijden, meer dan alle comedy series van de hele wereld bij elkaar. Wat een heerlijk moment.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.