Geloof voorbereiden

Lukas 18

40 Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, vroeg Hij hem: 41 Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. 42 En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. 43 En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag. (Lukas 18:40-43)

Jezus laat de man en alle andere mensen weten dat deze man door zijn geloof was behouden, maar wanneer liet deze blinde zien dat hij geloof had? Was het op het moment dat hij vroeg om ziende te worden, was het op het moment dat hij naar Jezus begon te roepen?

Geloof is iets bijzonders, niet tastbaar. Geloof is een zeker weten van de dingen die we niet kunnen zien en dat komt dan tot uiting in werken die niet logisch lijken. Vaak kijken we raar op bij mensen die net even iets anders doen dan wat normaal is en toch is dat vaak het moment dat geloof zichtbaar is. Denk aan Petrus die Jezus vraagt om ook op het water te lopen, dit geloof borrelde in Petrus en kwam op dat moment naar boven.

Het geloof van deze man was waarschijnlijk gegroeid door het horen van de getuigenissen over het werk van Jezus. Langzamerhand was er in zijn hart een geloof ontwikkeld dat zeker wist dat Jezus de Zoon van David was. Misschien had hij dit moment al vele malen in zijn gedachten afgespeeld, maar nu kwam het ook werkelijk naar buiten en niemand kon hem daarin stoppen.

Daarom is het zo belangrijk om altijd bezig te zijn met het Koninkrijk van God. De momenten dat ons geloof zichtbaar moet worden, moeten voorbereidt worden met het lezen van de bijbel en het bidden. Zoals David de wet dag en nacht overdacht, zo moeten wij ook dagelijks bezig zijn met ons geloof. Elke dag moeten we de batterij van ons geestelijk leven opladen, want alleen dan zal het geloof zichtbaar worden wanneer het zichtbaar moet worden.

En voor Jezus was het zichtbaar en het is de bron geworden voor het behoud van deze blinde man. En dat zal ook de bron zijn van ons behoud. Laten we sterk zijn in ons geloof, laten we altijd blijven groeien.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.