Niet begrijpen

Lukas 18

31 En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. 32 Want Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. 33 En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld hebben en op de derde dag zal Hij weer opstaan. 34 Zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd. (Lukas 18:31-34)

In onze tijd, zelfs als het een baan is bij een zendingsorganisatie, willen we eerst weten wat we moeten doen, een gedegen werkomschrijving. Naar aanleiding van dat besluiten we of we de baan nemen of niet. We calculeren van te voren de voor en nadelen, we willen weten of het goed uitpakt voor ons.

De discipelen waren geroepen door Jezus, ze volgden Hem in elke stap die Hij nam. Ze wisten van te voren niet wat er ging gebeuren. Ze vertrouwden er op dat Jezus de juiste weg zou gaan. Nu ontvouwd Jezus met weinig woorden wat er in de toekomst gebeuren gaat. Ze begrepen het niet, omdat het een doel is waar ze zich niet in kunnen verplaatsen.

Soms moeten wij ons verplaatsen in deze discipelen. Zij begrepen niet wat Jezus bedoelde met de toekomst die Hij beschreef. Het paste niet in hun beeld van wat een rabbi, maar bovenal de Messias, zou komen doen. En toch wist Jezus het zeker dat dit de weg is die de Vader voor Hem voor ogen had. En de discipelen volgende Hem daarin ook al begrepen ze niet wat Jezus bedoelde.

Wij worden al onrustig als mensen op een andere manier de eredienst houden. We bekritiseren elkaar op de manier waarop we God denken te dienen. Zo gauw iets buiten ons denken valt, zijn we er tegen. Maar de geschiedenis is nog niet klaar, God heeft nog zoveel meer plannen waarvan wij geen benul hebben. En toch vraagt Hij van ons om geduldig Hem te volgen zonder te twijfelen.

Het zou zomaar kunnen dat God dingen gaat doen waar wij het niet mee eens zijn, de kans is zeer groot. En toch moet dat ons niet in de verdediging brengen, maar moeten we net als de discipelen Jezus trouw blijven volgen. We weten niet wat Zijn plan is en toch is Hij degene die ons leidt. Misschien komt er vervolging in Nederland, misschien loopt het land onder water, God heeft een plan.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.