Monthly Archives: June 2015

Het groeit

Lukas 13 17 En toen Hij dit zei, stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden. 18 En Hij zei: Waaraan is het Koninkrijk van God gelijk en waarmee … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het groeit

Geitenwollen sokken

Lukas 13 11 En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. 12 En toen Jezus haar zag, riep Hij … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geitenwollen sokken

Gods hart

Lukas 13 14 En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gods hart

Controversieel

Lukas 13 10 En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. 11 En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Controversieel

Genade dat vrucht draagt

Lukas 13 6 En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. 7 Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Genade dat vrucht draagt

Ik doe toch niet zo slecht

Lukas 13 1 Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. 2 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Ik doe toch niet zo slecht

Nu is het de tijd

Lukas 12 57 En waarom oordeelt u ook zelf niet wat rechtvaardig is? 58 Want als u met uw tegenpartij naar de overheid gaat, doe dan onderweg moeite om van hem verlost te worden, opdat hij u misschien niet voor … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Nu is het de tijd

Geestelijk seizoen

Lukas 12 54 En Hij zei ook tegen de menigte: Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen: Er komt regen. En zo gebeurt het. 55 En als er een zuidenwind waait, zegt u: Er komt … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geestelijk seizoen

Schoonmoeder en schoondochter

Lukas 12 51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. 52 Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Schoonmoeder en schoondochter

Het vuur van revolutie

Lukas 12 49 Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en wat wil Ik nog meer, nu het al ontstoken is! 50 Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het vuur van revolutie