Monthly Archives: May 2015

Rijk zijn mag

Lukas 12 13 En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. 14 Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Rijk zijn mag

Verlangen naar Gods hart

Lukas 12 13 En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. 14 Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Verlangen naar Gods hart

God spreekt

Lukas 12 10 En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. 11 Wanneer zij u dan … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on God spreekt

Heilige God

Lukas 12 10 En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. (Lukas 12:10) Veel mensen zijn het … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Heilige God

De belijdenis van Jezus

Lukas 12 8 En Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. 9 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De belijdenis van Jezus

De plofkip

Lukas 12 4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De plofkip

Sociale (media) vrees

Lukas 12 4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Sociale (media) vrees

God is allebei

Lukas 12 4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on God is allebei

Geniep

Lukas 12 2 Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. 3 Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geniep

ECHT

Lukas 12 1 Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon Hij te spreken, allereerst tot Zijn discipelen: Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on ECHT