Het vuur van revolutie

Lukas 12

49 Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en wat wil Ik nog meer, nu het al ontstoken is! 50 Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is. (Lukas 12:49-50)

Het vuur is al ontstoken, Jezus heeft al een revolutie ontketend. Maar die revolutie kan pas werkelijk beginnen als Jezus Zijn werk heeft volbracht. Wij moeten realiseren dat Jezus niet kwam om lief en schattig te zijn, Jezus kwam om alles op scherp te zetten. Het is gedaan met de excuses, het is gedaan met de leugen, nu is de waarheid geopenbaard en kan niemand daar meer om heen draaien.

Zoals in Johannes 3 Jezus duidelijk uitlegt dat het licht in de wereld is gekomen en de mens nu werkelijk moet kiezen, zo moeten wij deze keuze maken. Wij kunnen niet met één been in het licht wandelen en met de andere been in de duisternis. En dat is het vuur dat al is ontstoken.

Vuur reinigt, vuur maakt puur. Als we goud in het vuur houden dan zal het vloeibaar worden en puur, alle viezigheid zal dan verdwijnen. Jezus is gekomen om dit vuur op de aarde te werpen. Vuur waaraan mensen zich kunnen branden, vuur waarin mensen gereinigd kunnen worden. Maar ook vuur dat in ons zal blijven branden om ons puur te houden.

Maar er moest nog één ding gebeuren, Jezus moest nog naar het kruis. Het vuur is dan al geopenbaard, mensen kunnen er al van proeven en het ervaren, maar alleen als Jezus voor eeuwig betaald heeft voor de zonden dan kan de revolutie werkelijk beginnen. Dan zijn wij mensen er klaar voor om dit vuur te ontvangen in ons leven zonder dat het ons verteerd. Want dan is ons leven in Jezus geborgen, dan kan het heilige vuur ons werkelijk reinigen, dan kan het vuur werkelijk blijven branden en ons leven puur houden.

Het kruis is enorm belangrijk, maar toch is het maar een klein onderdeel van het evangelie. Het is de doop die Jezus moest ondergaan zodat de weg open is naar een complete revolutie. Dan is de weg open naar het vuur dat Jezus naar de aarde bracht. Het vuur van de Heilige Geest, het vuur waar Jezus ons mee doopt om zo te branden als de kandelaar in de tempel voor God.

Het is een revolutie van mensen die vol zijn van de Geest van God. Een nieuwe generatie, die niet meer past in deze wereld omdat het niet langer met de stroom van leugens mee wandelt. Laten we van het kruis geen lachertje maken door alleen maar te denken dat we daardoor gered zijn van de eeuwige dood. Laten we het kruis omarmen en erkennen dat het ons verder moet brengen naar het vuur dat Jezus hier op aarde heeft gebracht.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.