Monthly Archives: July 2015

Voorwaarts

Lukas 15 20 En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Voorwaarts

Verrassende wending

Lukas 15 20 En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Verrassende wending

Een dagloner

Lukas 15 17 En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. 18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een dagloner

Bij de varkens

Lukas 15 14 En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. 15 En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Bij de varkens

Lieverdjes

Lukas 15 11 En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. 12 En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. … Continue reading

Posted in 42 Lukas, Bible | Comments Off on Lieverdjes

Hemelse tribune

Lukas 15 8 Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? 9 En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Hemelse tribune

Hemelse blijdschap

Lukas 15 3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Hemelse blijdschap

Wie is het verloren schaap?

Lukas 15 3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Wie is het verloren schaap?

Echtheid

Lukas 15 1 Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. 2 En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen. 3 En Hij … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Echtheid

Smakeloze christen

Lukas 14 33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. 34 Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Smakeloze christen