Geitenwollen sokken

Lukas 13

11 En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. 12 En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. 16 En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? 17 En toen Hij dit zei, stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden. (Lukas 13:11-12,16-17)

Nu komt er een heel gevoelig onderwerp. Een onderwerp dat mensen tegen het zere been zal stoten. Want zoals Jezus naar deze ziekte kijkt, zo durven wij niet meer te kijken. Wij zijn bang om de gevoelens van de mensen te kwetsen, want hoe kunnen we nu in het openbaar zeggen dat deze vrouw gebonden was door satan? Zij heeft toch ook haar eer en gevoelens?

Wat is er in al die eeuwen veranderd? Hebben wij nog wel het idee dat satan bestaat, dat er werkelijk demonen de wereld overgaan om mensen te pijnigen? Heeft satan het werkelijk op ons leven gemunt? Natuurlijk weten we vanuit de theologie dat er een goede God is en een slechte duivel, maar in de praktijk weten we het niet.

Want dat is wat er veranderd is. Satan heeft zichzelf onzichtbaar gemaakt, hij heeft de wereld overgoten met de leugen dat hij eigenlijk helemaal niet bestaat. Hij is een sprookje geworden die prinsen op witte paarden elke keer verslaan in de mooiste animatie films. Maar in ons leven doet hij helemaal niets, of nauwelijks wat. Ziekte is eerder iets dat God ons geeft om te dragen dan dat het satan is die daar een vinger in de pap heeft.

De satan had deze vrouw voor achttien jaar gebonden en Jezus kwam om haar te bevrijden, of het nu op de sabbat is of niet. En dat is de werkelijkheid en daar kunnen we niets aan veranderen tenzij we de bijbel niet serieus nemen. Bevrijdt Jezus vandaag nog mensen?

Maar wij worden zo onzeker, wij voelen ons gekwetst als er zo naar ons probleem wordt gekeken. Wij kunnen dit niet accepteren, want dat zou betekenen dat wij de enige zijn in de kerk die last hebben van dit probleem. Want de hele kerk lijkt zo demon vrij, het zijn allemaal heilige mensen bij wie alles zo perfect loopt. Hoe kan het dan dat mijn probleem wel veroorzaakt is door satan, hoe kan het dan dat ik wel gebonden ben door het kwaad. Het kan niet, het kan gewoon niet zo zijn.

Ons is verteld dat de duivel op geitenwollen sokken komt, alsof het moeilijk te zien is wat satan aan het doen is. Het is een leugen, satan heeft ons doen geloof dat hij op geitenwollen sokken komt, maar als wij net als Jezus wandelen in de kracht van de Heilige Geest dan zullen we de geestelijke werkelijkheid zien. Dan zullen we zien dat de wereld meer en meer gebonden is en de kerk gaat daar vrolijk in mee.

Dit is niet bedoeld om ons bang te maken, dit is niet bedoeld om ons argwanend te maken. Dit is simpel bedoeld om de waarheid te zien en in de kracht van God te wandelen, zodat mensen werkelijk bevrijdt kunnen worden.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.