Genade dat vrucht draagt

Lukas 13

6 En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. 7 Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? 8 En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. 9 Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. (Lukas 13:6-9)

En weer geeft Jezus hier echt geen les in tuinieren. Weer een gelijkenis om de waarheid te spreken. Een waarheid die ons uit de droom moet helpen, de droom dat alles wel goed komt als we christen zijn.

De gelijkenis gaat over een boom die geen vrucht draagt. De eigenaar wil het opgeven, want de boom heeft geen enkel nut. Geen vruchten, geen inkomsten. En dat kunnen de toehoorders van Jezus goed begrijpen, waarom energie steken in iets wat toch geen vrucht draagt. En wij Nederlanders die graag rendement zien begrijpen dat ook. Als investeerders er geen brood in zien zullen ze er echt niet in investeren.

En als we deze gelijkenis gaan verplaatsen naar het geestelijke leven, dan begint het een beetje plastisch te worden. Dan lijkt het een gelijkenis zonder inlevingsvermogen. Dan lijkt het alsof God vol is van het rendementsdenken. Als wij niet presteren hoeven wij ook niet te denken dat we een kans hebben. Maar waar is Gods genade dan?

Wij hebben het verkeerde idee gekregen dat God er naar verlangt om de hemel zo vol mogelijk te krijgen. Dus als maar zoveel mogelijk mensen zeggen dat ze Jezus volgen, dan is Gods verlangen werkelijkheid geworden. Maar God verlangt naar een paradijs waar mensen in afhankelijkheid van en met Hem wandelen. Mensen die de vruchten van de Heilige Geest dragen in hun leven.

En dat laat deze gelijkenis zien. Hij verlangt naar mensen die in dit leven hebben laten zien dat ze werkelijk de hemel kunnen verrijken. Mensen die werkelijk het evangelie in hun leven hebben toegelaten, die het evangelie vrucht laten dragen. Want mensen die christen zeggen te zijn maar niet in de kracht van God wandelen die dragen geen vrucht. Dit heeft niets te maken met het verdienen van de hemel, het is allemaal genade. Maar het is wel een genade die vrucht moet dragen in ons leven in geloof.

Nu is het de tijd dat we laten zien dat we werkelijk alleen op Hem vertrouwen. Vertrouwen op Zijn kracht voor ons leven. Nu is het de tijd dat Gods genade gaat werken in ons leven. Gods genade dat vruchten zal dragen in ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.