Monthly Archives: August 2014

Meer van God

Lukas 2 25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Meer van God

Gods zaligheid zien

Lukas 2 25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gods zaligheid zien

De Zoon van God voorstellen aan God

Lukas 2 22 En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen, 23 – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De Zoon van God voorstellen aan God

Christendom?

Lukas 2 21 En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de Naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. (Lukas 2:21) Feiten, dat is wat Lukas … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Christendom?

Bewaren in ons hart

Lukas 2 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de herders keerden terug en zij … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Bewaren in ons hart

Een licht in de wereld

Lukas 2 16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. (Lukas 2:16-17) … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een licht in de wereld

Onszelf verliezen

Lukas 2 16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. (Lukas 2:16-17) … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Onszelf verliezen

Het evangelie aan het werk

Lukas 2 14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het evangelie aan het werk

Ere zij God

Lukas 2 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Ere zij God

Gods werk

Lukas 2 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gods werk