Een licht in de wereld

Lukas 2

16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. (Lukas 2:16-17)

De eerste mensen die het evangelie verkondigden. Het woord evangeliseren heeft een nare bijsmaak, geforceerd doen we mee aan evangelisatie acties om mensen te vertellen van wat we in de kerk hebben geleerd. We redeneren er op los maar met weinig resultaat.

Wat is het verschil met deze herders? Het hart, het geloof, de passie. Soms kunnen mensen zo geanimeerd spreken over alledaagse dingen. Ze hebben een popster ontmoet, ze zijn wezen skydiven, maar hoe zit het met ons en het evangelie?

En we kunnen niet schuilen achter de enorme ervaring die deze mensen hebben gehad. Want daar gaat het niet om, het gaat niet om de ervaring er om heen, het gaat om de boodschap. Toen zij eenmaal het kind gezien hadden was de nadruk van de getuigenis niet de ontmoeting met de engelen, maar de boodschap die de engelen brachten en de getuigenis van wat ze gezien hebben.

Getuigen van het evangelie draait om wat God aan het doen is met deze wereld en in ons leven. En alleen als wij het werkelijk verwachten van God, als wij werkelijk ons hart op God hebben gericht zullen wij deze getuigenis kunnen uitdragen. We leven niet in een christelijk land, we leven in een heidens land waar mensen nog moeten horen van God en Zijn verlangen en werken.

En de enige manier om deze passie te kunnen hebben is als we werkelijk geloven. Als God werkelijk in ons leven aan het werk is. Alleen als wij onszelf verliezen in de handen van deze God kunnen wij uit ervaring zeggen, wij hebben ons redding gezien, wij hebben onze redding ontmoet. En dat is evangeliseren, een licht zijn, van het licht dat in ons leven schijnt. Ben jij een licht in deze wereld?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.