Christendom?

Lukas 2

21 En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de Naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. (Lukas 2:21)

Feiten, dat is wat Lukas had beloofd in het begin van zijn brief. Feiten over het werk van God in Zijn Zoon Jezus. En ook deze feiten zijn van belang. Jezus is een jood van geboorte en volgens de joodse gewoonten besneden.

Wat hier zo van belang is, is dat Jezus een jood is. De komst van Jezus was er niet zodat er een nieuwe religie geboren kan worden. Jezus is een jood geboren uit de beloften van God voor het volk Israël. Volgens de joodse wetten, werd Jezus dus ook op de achtste dag besneden. Werkelijk een jood.

17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. (Matheus 5:17)

Het is nooit Gods doel geweest om het christendom te creëren, God wil een Vader zijn voor kinderen, zoals Hij een Vader was voor het volk Israël. Jezus kwam om het koninkrijk van God naar de aarde te brengen, het koninkrijk waar God regeert. En zo moeten we naar Jezus kijken, zo moeten we ons leven vorm geven. We zijn geen christenen, we zijn volgelingen van Christus. Want dat is de werkelijke betekenis van het woord christen.

Jezus is als Jood geboren om de beloften die God heeft gedaan te vervullen. En die beloften zijn voor de hele schepping. Zoals Abraham als Vader van het volk Israël vertrouwde op God zo moeten wij in Jezus ook vertrouwen op God en Zijn wij de kinderen van Abraham.

Elke devotie voor een stroming of religie is energie verspild, het gaat om wat God doet door de geschiedenis heen. En wij moeten net als Maria gehoorzamen aan Gods Woord. Want dat is wat Maria hier ook doet. Gehoorzamen aan Gods verlangen.

Maria had een eigen naam kunnen verzinnen, een naam die haar beter lag. Maar haar geloof in God was sterker waardoor ze alleen God wil wilde doen. En dat is wat Jezus ook kwam brengen, een koninkrijk waar Gods wil word gedaan.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.