De Zoon van God voorstellen aan God

Lukas 2

22 En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen, 23 – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – 24 en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. (Lukas 2:22-24)

Eigenlijk is dit humor. Jezus de Zoon van God moet naar de tempel gebracht worden om aan de Heere voorgesteld te worden. Joodse wetten waarbij het volk Israël hun devotie aan God kunnen laten zien. Het zijn geen wetten om de mensen lastig te vallen, maar wetten om het hart fris te houden in het geloof.

De reden voor deze religieuze regels heeft God gemaakt om de mensen er van bewust te maken dat Hij de bron is voor het leven en dat Hij ook de bron voor het leven moet blijven. Zijn heiligheid moet de kracht blijven voor wat God wil doen in het leven van dit kind. De mensen worden er een soort van toe gedwongen om na te denken over het leven. En uit dat nadenken moet een handelen komen dat wij God toelaten in het opvoeden van dit kind.

En als we er op die manier naar kijken is het helemaal niet zo grappig wat hier gebeurd. Dan zien we opeens hoe belangrijk dit ook is voor Jozef en Maria. Ook zij moeten erkennen dat Jezus van God is gegeven en dat ook zij Dit leven aan God moeten voorstellen. Ook al weet God als geen ander Wie dit kind is, Jozef en Maria zijn degene die doordrongen moeten worden van dit feit.

Als we werkelijk leren nadenken over Gods wetten, dan gaan we inzien dat God het helemaal niet gaat om Zijn trots, het gaat om onze plaats. Wij moeten leren welke plek wij moeten hebben in het leven. En ook al is Jezus de Zoon van God, nog steeds moeten Jozef en Maria weten welke plek zij hebben in deze geschiedenis die God is gegaan. Deze humorvolle actie is niets minder dan een eyeopener voor ons om te zien dat de wetten er niet alleen zijn om alles strak te kunnen regelen maar om ons bij de geestelijke les te houden. Jozef en Maria moeten weten welke plaats zij hebben in deze geschiedenis, of Jezus nu Gods Zoon is of niet.

Ook wij moeten dit leren inzien. Regels zijn er niet om ons lastig te vallen, ze zijn er om ons geestelijk alert te houden. Want als we God willen dienen moeten we dat met heel ons hart, met al onze verstand en in al onze kracht doen. Dat betekend dat we het bewust moeten, bewust nadenken over hoe we God willen dienen, bewust nadenken over hoe wij onze kinderen in de vreze van God willen opvoeden. Dat moesten Jozef en Maria ook leren.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.