Het evangelie aan het werk

Lukas 2

14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. (Lukas 2:14-15)

De gemiddelde zondagse dienst is slechts een saai uitje samen met mensen die hetzelfde denken. We zingen wat psalmen of opwekkingsliederen, we luisteren naar een interessante preek en gaan weer naar huis voor onze zondagse kop koffie en natuurlijk iets lekkers er bij. Is dat de bedoeling van het evangelie?

Deze herders krijgen een hemelse preek en een heerlijke tijd van aanbidding. En wat doet dat met deze herders? Het brengt hen in beweging, ze gaan werkelijk luisteren naar het woord dat hen is gegeven. Het evangelie brengt hen tot het bewust zijn dat er meer is dan deze donkere nacht, God is aan het werk.

Het woord dat de Heere hen heeft bekendgemaakt geeft een verlangen om het met eigen ogen te zien. Ze gaan op weg, ze gaan kijken. Ze willen er onderdeel van zijn, ze willen hun geloof uitten. Het geloof dat zegt, dat Gods woord waarheid is.

En dat is wat het evangelie ook met ons moet doen en niet slechts een keer. Het evangelie moet ons dagelijks aanraken met Zijn kracht en heerlijkheid. Omdat het evangelie vol is van Zijn woorden en beloften. En die belofte is niet alleen dat we nu gered zijn van de hel, die belofte is een volledige samenwerking in dit leven in het koninkrijk der hemelen dat het begin is van het eeuwige leven waarin we met Hem samen mogen zijn.

En dat evangelie moet ons elke keer weer aan het denken zetten, ons leven veranderen. Als we vastgeroest zitten in dit leven en verlangen naar de dood omdat we maar een saai leven hebben dan hebben we het evangelie niet begrepen. Wat onze leeftijd ook is, God heeft nog altijd een plan met ons leven hier op aarde, het is Zijn belofte.

De herders luisterden werkelijk naar het woord van God. En zo moeten wij ook werkelijk luisteren naar het woord van God in ons leven. Het moet ons veranderen, het moet ons sterk maken, het moet ons van geloof in de leven als overwinnaars zien staan. Ere zij God in de hoogste hemelen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.