Bewaren in ons hart

Lukas 2

18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. (Lukas 2:18-20)

Drie verschillende partijen met drie verschillende reacties op wat er gebeurt. Natuurlijk de herders die er midden in staan en na het zien van het bewijs van de woorden van de engel God loven en prijzen. Wat een heerlijke reactie, als een kind zo blij met wat God aan het doen is. Soms zijn we in de reformatorische kerken zo volwassen waardoor we niet meer zo God kunnen prijzen. Het moet volgens een structuur, volgens het boekje.

Dan zijn daar de omstanders die zich verwonderden over de herders. Er zijn er misschien ook geweest die de herders voor gek verklaarden, maar dit is werkelijk iets bijzonders. Herders springen niet zo uit hun vel. Herders horen in het prachtige landschap tussen de schapen. En zoals ik in de vorige overdenkingen al heb beschreven, het werkelijke evangelie zet ons leven op z’n kop. De mensen om ons heen zullen zich verwonderen omdat er werkelijk iets gebeurt in ons leven.

En dan is daar Maria die alles wat ze meemaakte zorgvuldig bewaarde in haar natuurlijke tablet, haar hart. We kunnen ons misschien een beetje voorstellen hoe ze in deze situatie staat. Ze is niet zomaar bevallen van een baby, maar een kind van God. Alles wat er nu met haar gebeurt is heel duidelijk het handelen van God en zo staat ze in het leven.

Wij leven ons leven vaak op onze eigen manier, wij nemen het initiatief, wij bepalen waar we heen gaan. Wij bewaren onze momenten in onze smartphone en tablet. Maar voor Maria is het een achtbaan waar ze niet zelf in is gestapt maar waar God haar in heeft gezet. En zo kijkt zij naar de situatie, zo ziet zij de herders komen en getuigen van het machtige engelen leger. En zij bewaart het in haar hart.

Dit is een andere manier van leven. Dit is verlangen naar wat God doet, dit is dankbaar leven en weten dat God alles in Zijn hand heeft. Hoe vaak bewaren wij in ons hart wat God aan het doen is in ons leven? En als we zeggen dat God helemaal niets doet dan is daar het probleem.

Er moet een bewustzijn komen in ons leven van Gods werk, zodat we net als Maria in ons hart bewaren wat God aan het doen is. Want alles om ons heen is een wonder van God. En dat moeten we niet religieus zien maar het werkelijk bewaren in ons hart.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.