Gods zaligheid zien

Lukas 2

25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. (Lukas 2:25-26)

De bijbel is er heel duidelijk over, als wij het van God verwachten, dan is God trouw en zal antwoorden boven verwachting.

Simeon een man rechtvaardig en godvrezend, een man die wachtte op de vertroosting van Israël, een man vervuld met de Heilige Geest. Als we dit nu eens als kwaliteitseisen stellen aan een nieuwe voorganger of dominee, dan zou het er heel anders uitzien. Het was in ieder geval de eis voor nieuwe leiders in de gemeente van Jeruzalem.

3 Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. (Handelingen 6:3)

Het is niet teveel gevraagd, dit is het verlangen van God waar wij WEL aan kunnen voldoen. Dit is niet voor een enkeling, dit is voor diegene die wil leven tot Gods eer. En als dat werkelijk ons doel wordt in het leven, zal er ook werkelijk een samenleven met God ontstaan. God zal ons betrekken bij Zijn plan.

Had God Simeon nodig? Natuurlijk niet. Kon Jezus Zijn werk doen zonder dit stukje geschiedenis met Simeon? Natuurlijk wel. Maar zoals wij het ook leuk vinden als mensen betrokken raken bij ons leven, zo is het ook voor God een vreugde als er mensen zijn die werkelijk op Hem hopen, werkelijk verlangen naar wat Hij wil doen met Zijn volk en met Zijn schepping.

En dat is wat we hier zien in het leven van Simeon, een rechtvaardige man die hoopt op de verlossing van Israël. En daarom heeft God hem geopenbaard dat hij die verlossing met eigen ogen zal kunnen zien. Wat een evangelie, dit is onze God. En een ieder die net als Simeon hoopt op God alleen zal net als Simeon ook antwoord ontvangen. Het is Gods belofte.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.