Meer van God

Lukas 2

25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. 27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, 28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, (Lukas 2:25-30)

Wij willen zo veel en we willen nog meer. Daar is de economie op gebaseerd, hoe vaak horen we het gaan over consumenten vertrouwen. In slechte tijden wordt ons opgeroepen om meer te besteden, meer uit te geven. Dat is de wereld, meer en nog eens meer.

Hier is een man die niet van deze wereld is. Een man die gericht is op wat God heeft beloofd. En het maakt hem niet uit hoe lang hij hoeft te wachten, alles wat hij wil is de vervulling zien. En op het moment dat hij de vervulling in handen heeft is zijn gebed tot God dat hij klaar is om te gaan in vrede.

Laten we hier nu werkelijk eens bij stilstaan. Deze houding in het leven is werkelijk honderden Nobelprijzen waard. Hoe Simeon in het leven staat is een leven in Gods aanwezigheid dat ver boven elk werelds denken uitstijgt. Het was geen offer voor hem om al die tijd in de tempel te zijn en God te loven. Het was geen offer voor hem om niet onderdeel te zijn van de laatste sociale roddels in het dorpshart.

Hij was zo gericht op Gods beloften en Gods werk met Israël, dat alles daar omheen verbleekte. Weten wij wel wat we missen als we zo druk bezig zijn met het laatste van het nieuwste te kopen? Weten wij wel wat God aan het doen is in ons leven of leven we gewoon ons eigen leven en laten we God doen wat Hij denkt dat goed is? Want dat laatste is hoe het gros van de christenen leeft.

Simeon ziet de vervulling, een baby met ouders die uit het laagste niveau van het sociale milieu komen. Maar door de Geest van God ziet hij iets heel anders. En dat is de sleutel, de Geest van God in ons leven, waardoor wij ook heel iets anders zien. Ons leven hoeft niet op het spreekgestoelte te zijn om te zijn zoals Simeon. We hoeven niet boven op de spirituele ladder te staan. Simpel in geloof verwachten van God, uitzien naar dat wat God wil doen op deze aarde.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.