Gods werk

Lukas 2

12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. (Lukas 2:12-14)

Hier mogen we best kippenvel van krijgen. Allereerst is daar één engel en worden de herders omringd met de heerlijkheid van God. De boodschap klinkt als een trompet in hun oren, maar dan komt dit: een menigte van engelen.

Zien we het contrast tussen God en de wereld? Daar waar de wereld niet eens moeite wil doen voor de minsten onder ons, daar is God die alle registers opentrekt voor een aantal herders in het veld. Dit is onze God, Hij die ons geschapen heeft, Hij die Zijn Zoon heeft gegeven om ons te redden. Hij wil tot ons spreken, Hij wil ons betrekken bij Zijn heerlijk plan om toch de wereld niet op te geven.

Een menigte van engelen die uit Gods aanwezigheid komen en dit heerlijke nieuws nog meer kracht bij zetten. Dit nieuws is niet zomaar een profetie, dit nieuws is als een donderslag bij een heldere hemel, een oceaan van water in de woestijn.

Hoe kunnen we krampachtig stil blijven zitten bij deze verzen. Ze roepen het uit, het evangelie, het heerlijke nieuws dat ons bevrijding geeft. Het evangelie is niet bedoelt voor happy-clappy of zwarte rokken kerken. Het evangelie is voor de mens die bevrijd wil worden, de mens die dit werk van God wil toelaten in zijn persoonlijk leven. Het is voor de mens die niet langer ook maar iets met deze wereld te maken wil hebben, maar helemaal wil leven in het koninkrijk der hemelen.

En dat is wat we hier moeten lezen. Het zijn geen fantastische verhalen, het is een handeling van God om de zondeval een halt toe te roepen en een lichaam van mensen te laten opgroeien in Zijn kracht en Zijn verlangen.

Laten we het uitroepen naar God, laten we Hem werkelijk danken en de engelen nazingen. ‘Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde.’ Als we de kerstsfeer er vanaf halen zien we een heiligheid in Gods werkelijkheid. Gods handelen dat hier zichtbaar wordt.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.