Monthly Archives: March 2014

Niet te stoppen

Romeinen 8 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Niet te stoppen

Altijd overwinnaars

Romeinen 8 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39 … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Altijd overwinnaars

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

Romeinen 8 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

De nauwe poort

Romeinen 8 33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan … Continue reading

Posted in 42 Lukas, 45 Romeinen | Comments Off on De nauwe poort

Uitverkorenen van God

Romeinen 8 33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Uitverkorenen van God

Waarom zouden we anders denken?

Romeinen 8 31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off on Waarom zouden we anders denken?

Voorbestemd

Romeinen 8 28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Voorbestemd

God wil veranderen

Romeinen 8 28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on God wil veranderen

Het beste

Romeinen 8 28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8:28) Hoeveel van ons missen dit vertrouwen in God? Dit is een van dé … Continue reading

Posted in 45 Romeinen, 52 1 Thesalonicenzen | Comments Off on Het beste

Onuitsprekelijk gebed

Romeinen 8 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten … Continue reading

Posted in 10 2 Samuel, 45 Romeinen | Comments Off on Onuitsprekelijk gebed