Uitverkorenen van God

Romeinen 8

33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. (Romeinen 8:33-34)

Er moet in ons leven een moment komen waarin we helemaal vrij zijn van wat mensen over ons denken. Ons doen en laten is dan niet langer bepaald door angst, maar door de liefde die God voor ons heeft. En dat veranderd alles in ons leven. De angst voor het oordeel van mensen maakt ons slaven, het is niet wijzelf die bepalen wat we doen, maar het is de massa die wordt gecontroleerd door de leugenaar die bepaalt wat wij in ons leven doen.

Nu is het voorgaande niet de eigenlijke boodschap van Paulus met dit bijbelgedeelte, maar wel een gevolg. De eigenlijke boodschap van Paulus is dat we vrij zijn van elke beschuldiging in het leven. Wat het kwaad of wat mensen ons ook vertellen het is hoe God ons ziet wat de basis is voor ons leven. Niet langer hoeven wij ons meer schuldig te voelen, niet langer hoeven wij meer te luisteren naar de veroordelende stem van de duivel.

Wij hebben nu Jezus voor de troon van God, die voor ons pleit. Wij die ons hele vertrouwen in Jezus leggen staan veilig voor Gods troon omdat Jezus ons met succes is voorgegaan. Het is Jezus die de Vader zal zeggen, deze persoon ken ik en deze niet. En als wij weten dat wij gekend zijn door Jezus, is er niemand die daar wat aan kan veranderen.

Wij mogen vrij zijn van elke leugen die ons uit de handen van God wil grissen. Wij mogen vrij zijn van elk oordeel dat ons schuldig pleit voor de troon van God. Jezus is het die voor ons pleit en die ons oordeel in handen heeft.

Wij zijn uitverkorenen, wij zijn Zijn kinderen. En wij mogen ons daar met alle macht aan vasthouden. En dat is de boodschap die Paulus ons hier wil geven. Laat je niets wijs maken, ons leven is niemands handen, dan de handen van Jezus. Wij zijn vrij om te wandelen in de schaduw van Jezus, vrij om te weten dat God voor ons is en niet tegen ons.

Paulus wil dat we vrij zijn, Paulus wil dat we niet langer in ons leven afhankelijk zijn van negatief denken, maar dat we ons volledig in de armen van God leggen en volledig vertrouwen op Zijn liefde. Wie kan daar wat tegen in brengen?

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.