God wil veranderen

Romeinen 8

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. (Romeinen 8:28-30)

Gods hart barst van het verlangen voor ons leven. Als we eens wisten hoe diep Gods liefde voor ons is en wat Zijn verlangen voor ons leven is, dan vallen we flauw van verbazing. God wil het best voor ons leven, niets anders dan het beste en daar mogen wij op vertrouwen, daar mogen wij ons hart mee vullen en in wandelen.

Lees wat God met ons wil doen, lees Zijn brandende hart dat ons leven wil oppakken en wil veranderen naar het evenbeeld van Zijn Zoon de Heere Jezus. Het moet ons kriebels geven, het moet ons geloof geven, het moet ons doen branden van verlangen. God die ons heeft uitgekozen voor dit unieke en perfecte plan. Wie zijn wij?

Als we kijken naar Jezus dan zien we de eerstgeboren Zoon van God. Het voorbeeld waar God naar verlangt dat wij mensen gelijkvormig aan zijn. Dat betekent niet dat wij een exacte kopie zijn van Jezus, maar dat wij hetzelfde hart hebben, dezelfde manier van leven hebben. De inhoud mag dan anders zijn, maar de basis is hetzelfde.

En dit kunnen we niet wegwuiven als een futuristisch beeld. Jezus heeft laten zien dat het als mens wel mogelijk is om zo te leven. Jezus heeft het kwaad overwonnen en wij mogen Hem daarin volgen. Dat is Gods plan voor ons leven. Hij wil nu aan het werk met ons en niet pas als de nieuwe tijd is aangebroken. Nu is het koninkrijk van God al hier op aarde en Jezus heeft het onder ons midden gebracht.

God wil nu in ons leven werken en ons stap voor stap brengen op de plek die Jezus ook had hier op aarde. Gods kracht moet in ons gaan werken naar een vooruitgang in de gelijkenis van Jezus. Alleen zo kan Hij onze broer worden die ons is voorgegaan. Laat God in je leven toe, laat Hem werken in je leven en veranderingen brengen ten goede van ons leven, het beste voor ons leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.