Niet te stoppen

Romeinen 8

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 8:37-39)

Hoe zouden wij kunnen scheiden van de liefde van God? Wat betekent het eigenlijk om in de liefde God te wandelen, of zoals Jezus het zegt in Zijn liefde te blijven?

9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. (Johannes 15:9-10)

Paulus heeft het over het leven in de liefde van God en dat niets ons daar van kan scheiden. Wanneer wij in de liefde van God wandelen, laten we Zijn kracht toe in ons leven om ons naar die plek te leiden die Hij voor ons heeft voorbereid. In de woorden van Jezus is het wandelen in de liefde van God gelijk aan het gehoorzamen van God. Als we wandelen in Gods liefde laten we Zijn liefde werken in ons leven.

Het woord liefde heeft in onze samenleving een hele andere lading gekregen dan de betekenis die God er aan geeft. Als niets ons kan scheiden van de liefde van God heeft dat niets met de emotionele gevolgen van liefde te maken. De woorden van Paulus zijn niet bedoeld om ons een emotioneel goed gevoel te geven, de woorden van Paulus zijn bedoeld om ons geloof te geven.

In de wereld betekent liefde niet meer dan dat je het naar je zin hebt met de ander. Maar voor God betekent liefde alles geven zodat wij het beste kunnen ontvangen. En niets kan ons van die liefde scheiden. Niets kan ons scheiden van gehoorzaamheid aan Zijn geboden, niets kan ons scheiden van Gods kracht om het goede te doen. En dat is het geloof dat in ons moet groeien bij het lezen van deze woorden.

Niets moet ons kunnen stoppen om op het pad te wandelen dat God voor ons heeft uitgestippeld. Niets moet ons kunnen stoppen om in de Geest te wandelen en God te behagen met ons leven. Niets moet ons kunnen scheiden van deze liefde die God voor ons heeft.

Laten we de liefde van God niet kleiner maken dan het is. Laten we Zijn liefde niet beperken tot wat wij aankunnen. Gods liefde is groter en niets kan ons scheiden van die liefde. Laten we er daarom zelf ook in geloven en er werkelijk in wandelen. Gods liefde is er voor ons om te wandelen naar Zijn geboden en niemand kan ons stoppen.

This entry was posted in 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.