Altijd overwinnaars

Romeinen 8

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 8:37-39)

Paulus heeft het gehad over het vlees en de Geest, dat we het vlees moeten laten liggen en door de Geest moeten gaan wandelen. En nu kunnen we daar zoveel redenen voor hebben om dat niet te doen, maar als we weten dat God ons zo lief heeft, dan weten we ook dat we meer dan overwinnaars kunnen zijn door Hem die ons lief heeft.

Het mooie is dat Paulus hier de liefde van God verbint aan de overwinning die wij in het leven kunnen hebben. Op het moment dat wij verliezen en bij de pakken gaan neer zitten, scheiden wij ons van de liefde van God. Op het moment dat wij in het leven verliezen door de omstandigheden of door het kwaad dat op ons afkomt, is er niet het vertrouwen in de liefde van God.

Van Gods kant uit zal Hij er voor zorgen dat niets tussen Hem en ons in zal komen te staan. Zijn liefde is sterk en Hij zal niet opgeven. Maar er is een persoon die in deze lijst van Paulus niet voorkomt. En dat zijn wijzelf. Want deze uitspraken van Paulus zijn van toepassing zolang het geloof zegeviert en dat is precies wat Paulus met deze woorden wil geven. Hij wil het geloof in ons leven sterken dat we werkelijk weten dat niets ons kan scheiden van de liefde van God en wij dus altijd overwinnaar kunnen zijn.

Laten we groeien in dit geloof, wij kunnen altijd overwinnaars zijn in alle omstandigheden, omdat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Wij kunnen altijd het kwaad weerstaan, want er is niets dat tussen God en ons in kan staan. Gods liefde is altijd sterker, nu wij nog, geloven wij werkelijk dat Gods liefde sterker is dan wat dan ook in dit leven?

Paulus schrijft dit voor ons geloof, dit is geen theologie, dit is een wandelend vertrouwen in de kracht en liefde van God. Een vertrouwen voor elk moment in ons leven. Wij kunnen altijd sterk staan, wij kunnen altijd overwinnen. God is het die nooit loslaat, God is het die altijd bij ons is, wat dan nog kan ons tegenhouden om overwinnaars te zijn?

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.