Het beste

Romeinen 8

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8:28)

Hoeveel van ons missen dit vertrouwen in God? Dit is een van dé kernpunten van ons geloof in God. Gods liefde betekent dat Hij het beste met ons voor heeft. Elk moment dat wij klagen, hebben wij dit vertrouwen niet.

Want elke klacht in dit leven, betekent dat wij er niet op vertrouwen dat God het beste met ons voor heeft. Het maakt niet uit wat mensen ons aandoen of wat de situatie brengt in ons leven. We mogen er altijd op blijven vertrouwen dat God alles in Zijn handen heeft er is niets buiten Zijn toestemming om gebeurd in ons leven. Want dan komt pas werkelijk vertrouwen in Gods liefde in ons naar boven.

Er is een verkeerd beeld ontstaan over wat ‘het beste’ voor ons is. Het beeld van wat het beste lijkt is dat we vrolijk kunnen genieten van alle genot hier op aarde, vrij zijn om te doen en laten wat we zelf willen zonder dat we daarin gestoord worden. Als het ons even tegenzit beginnen we al te klagen en zoeken we een weg uit het probleem.

Maar dan zijn we vergeten in welke context dit vers staat. Dit vers staat in de context van het lijden hier op aarde, de problemen waar we tegen aan lopen omdat we christen zijn. En als we dan bidden al dan niet met woorden, dan is het God die daarop antwoord in Zijn liefde. En hoe dat antwoord ook gegeven wordt, wij moeten er op vertrouwen dat God dat antwoord in Zijn liefde geeft.

16 Verblijd u altijd. 17 Bid zonder ophouden. 18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. (1 Thessalonicenzen 5:16-18)

Hoe vinden wij het als onze kinderen er niet op vertrouwen dat wij het beste met hen voor hebben? Het is Gods verlangen dat wij er volledig op vertrouwen dat Zijn goedheid er voor ons is om sterk te staan in dit leven. Ongeacht de omstandigheden, ongeacht onze emoties, wij mogen altijd dankbaar zijn ook al voelen wij het niet. Want God doet alles voor ons zodat wij het beste mogen ontvangen. En wij mogen daar simpel als kleine kinderen op vertrouwen.

This entry was posted in 45 Romeinen, 52 1 Thesalonicenzen. Bookmark the permalink.