Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

Romeinen 8

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) (Romeinen 8:35-36)

We moeten ons realiseren wat de context is van deze verzen. We hebben de eerste 8 hoofdstukken van Romeinen gelezen. Paulus heeft ons meegenomen in de verschillende aspecten van het leven. De verdorvenheid van de mens, naar de werkende verlossing van Jezus die ons van deze verdorvenheid wil verlossen, tot de aanname van kinderen van God. En die laatste aanname zal tot gevolg hebben dat we niet langer gewild zijn hier op aarde, net als Jezus.

Hoofdstuk 8 is het hoofdstuk van de Heilige Geest waardoor wij in die Vader-zoon relatie mogen wandelen. Wie kan ons dan nog scheiden van de liefde van Christus? Een sterke zin die ons kracht moet geven. Vele van ons zullen dit zeker doen, wat kan ons nog scheiden van de liefde van Christus?

Maar dan komt de volgende vraag. En als we goed kijken naar die vraag dan is het vol met problemen die het gevolg zijn van onze positie als kinderen van God. En dat wordt nog extra benadrukt met wat daarna tussen haakjes wordt gezegd. De context is dat wij in de Heilige Geest gaan wandelen tot eer van God, maar dat wij ook net als Jezus daardoor in een positie komen die niet meer bij deze wereld hoort.

De problemen die we dan krijgen zijn het gevolg van de verdrukking. Maar al die dingen moeten ons niet scheiden van de liefde van Christus.

Geen van deze problemen beschrijft onze westerse problemen, te weinig geld, te weinig luxe, niet blij zijn op het werk, emotionele stress, ziekte, etc. Niet dat dit geen legitieme problemen zijn, maar ze zijn inferieur aan de problemen die komen bij een leven met Jezus. Het leven van een christen draait om het volgen van Jezus en de gevolgen die daarbij horen.

De context is een leven in navolging van Jezus. En in die context met die problemen moeten wij weten dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. En dan is de kracht van deze woorden zoveel sterker. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, niets.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.