Voorbestemd

Romeinen 8

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. (Romeinen 8:28-30)

God heeft mensen voorbestemd, daar is Paulus duidelijk over. Maar daardoor is er blijkbaar de behoefte ontstaan om daar een hele duidelijke mening over te hebben en dus een dogma over te vormen. Een dogma dat precies uit de doeken doet hoe God mensen voorbestemd.

Het is God die oordeelt, het is God die kiest, het is God die voorbestemt, wie zijn wij om daar een dogma over te verzinnen? Gods soevereine keuzes zijn aan Hem en hoe Hij dat doet moeten wij aan Hem overlaten, dat is geloof. Een dogma verzinnen zodat duidelijk uit de doeken wordt gedaan hoe God zijn zaken regelt zal ons geloof nooit voeden. Vertrouwen (geloof) betekent niet dat we weten hoe God het doet, maar dat God het goede doet.

Als we nu de tekst gaan lezen op een manier zodat we kijken naar wat Paulus ons wil zeggen, dan valt deze hele discussie van de uitverkiezing in het niets. Paulus heeft nooit een definitie van Gods uitverkiezing willen geven. Paulus wil ons geloof sterken in God, ons vertrouwen in Gods goede werken in ons leven.

En daar moeten we naar kijken. Hoe God ons heeft voorbestemd moet ons niet uitmaken, maar dat God ons heeft voorbestemd moet ons doordringen van de liefde die Hij voor ons heeft. God heeft ons geroepen, God heeft ons voorbestemd om rechtvaardig te worden in navolging van Jezus.

Paulus beschrijft de voorbestemming zodat wij vol vertrouwen door mogen gaan in het leven. Vol vertrouwen mogen wij weten dat wij zijn voorbestemd om als Jezus te wandelen. God zal niet stoppen met Zijn werk in ons leven. God zal niet opgeven, want als God ‘A’ zegt, zegt God ‘B’. En dat is de boodschap van Paulus met de voorbestemming.

En laten we zo deze tekst lezen, laten we de hele uitverkiezingsdiscussie achter ons laten. Onze dogma zal niets veranderen aan Gods keuzes, daarom heeft het geen enkel nut om hier zo sterk in te blijven hangen. Paulus wil ons laten weten dat God ons heeft voorbestemd en daarom zal Hij nooit ons laten vallen. En dat zal ook duidelijk worden in de rest van hoofdstuk 8. God heeft ons uitgekozen om een nieuw leven te hebben en niemand kan ons daarin stoppen, God heeft ons voorbestemd.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.