De nauwe poort

Romeinen 8

33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. (Romeinen 8:33-34)

Er zijn christenen die het hier heel moeilijk mee hebben. Vooral het woord uitverkorenen geeft hen het gevoel dat ze er niet bij horen. Maar er zijn ook christenen die dit te makkelijk gebruiken, zij denken dat wat er ook gebeurt in hun leven, hoe ze ook handelen niemand kan daar wat van zeggen, want Jezus is voor hen.

Niemand kan ons beschuldigen, niemand kan ons verdoemen dan Jezus alleen. Wij zijn overgeleverd aan Zijn keuze. En die keuze is afhankelijk van onze relatie met Jezus. Jezus zal tegen de Vader zeggen: ‘hem/haar ken ik.’ En dat kennen is wel degelijk afhankelijk van hoe wij in ons leven hier op aarde wandelen. Hebben wij werkelijk ons leven overgegeven aan Jezus of niet?

24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. (Lukas 13:24,26-27)

Het is een sprookje dat alles koek en ei is op het moment dat wij zeggen dat we christen zijn. Dit is geen bangmakerij, maar om ons te realiseren dat Jezus nog steeds kijkt naar ons leven. Het volgen van Jezus is niet een theologie aanhangen het is ingaan door die nauwe poort. En als we dan werkelijk door Jezus gekend worden en werkelijk Hem volgen in Zijn voetstappen dan is er niemand die ons kan tegenstaan, dan is er niemand die ons leven uit de handen van God kan houden.

Het is onze relatie met Jezus die bepalend is of deze verzen werkelijk voor ons van toepassing zijn. Kent Jezus ons? Doen wij de moeite om dicht bij Jezus te wonen en te leven? Is ons leven zo ingericht dat we God alle ruimte geven om Zijn werk in ons leven te doen?

Dit is niet om ons bang te maken, dit is om deze woorden van Paulus niet te makkelijk te nemen. De woorden van Paulus zijn er om ons kracht te geven en te weten dat God voor ons is. Daarom moeten we er alles aan doen om die smalle poort binnen te gaan en gekend te worden door Jezus. Dat is onze enige weg, dat is ons enige redding, dat is werkelijk geloven in het werk van Jezus. Dit is werkelijk geloof, om ons leven in het teken te stellen van het volgen van Jezus.

This entry was posted in 42 Lukas, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.