Monthly Archives: April 2014

Gevonden, niet gezocht

Romeinen 10 19 Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken. … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Gevonden, niet gezocht

De stap naar geloof

Romeinen 10 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! 16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on De stap naar geloof

De boodschap van vrede

Romeinen 10 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 15 En hoe zullen … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 45 Romeinen | Comments Off on De boodschap van vrede

Verlangen naar Hem

Romeinen 10 13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Romeinen 10:13) Wat een God dienen wij. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Een ieder die zich tot God richt zal zalig worden. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off on Verlangen naar Hem

De beloften van God in ons hart

Romeinen 10 8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off on De beloften van God in ons hart

Aanroepen

Romeinen 10 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 12 Er is immers geen enkel onderscheid … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Aanroepen

Simpel gebed

Romeinen 10 8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Simpel gebed

Een overtuiging

Romeinen 10 8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Een overtuiging

Simpele religie

Romeinen 10 6 De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. 7 Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is … Continue reading

Posted in 05 Deuterenomium, 45 Romeinen | Comments Off on Simpele religie

Het einddoel

Romeinen 10 3 Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. 4 Want het einddoel van de wet is Christus, … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Het einddoel