Monthly Archives: November 2013

Gehackt evangelie

Romeinen 1 16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Gehackt evangelie

Niet schamen voor het evangelie

Romeinen 1 16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Niet schamen voor het evangelie

Een schuld hebben

Romeinen 1 13 Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Een schuld hebben

Geestelijke gaven

Romeinen 1 9 Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. 10 Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Geestelijke gaven

Leven uit dankbaarheid

Romeinen 1 8 Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. 9 Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Leven uit dankbaarheid

Onze identiteit

Romeinen 1 5 Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam, 6 waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. 7 Aan allen die in Rome zijn, geliefden van … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Onze identiteit

Jezus de Zoon van God

Romeinen 1 2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, 3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. 4 Wat de Geest van heiliging betreft, … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Jezus de Zoon van God

Koning Jezus

Romeinen 1 2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, 3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. 4 Wat de Geest van heiliging betreft, … Continue reading

Posted in 10 2 Samuel, 45 Romeinen | Comments Off on Koning Jezus

De kracht van het evangelie

Romeinen 1 1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, 2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, 3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het … Continue reading

Posted in 42 Lukas, 45 Romeinen | Comments Off on De kracht van het evangelie

Introductie: Romeinen

Romeinen 1 1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, 2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, 3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Introductie: Romeinen