De kracht van het evangelie

Romeinen 1

1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, 2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, 3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. (Romeinen 1:1-3)

Het intrigeert mij erg veel dat God al die tijd Zijn verlangen heeft uitgesproken tot Zijn volk. Als we lezen in het oude testament, geeft God door Zijn profeten elke keer de boodschap dat Hij een volk wil waar Hij voor kan zorgen. En deze beloften van God vinden vervulling in Jezus. Paulus is een dienaar (of slaaf) van dit evangelie van God.

Als we kijken naar het woord ‘evangelie’ in de context van deze zin dan lijkt het gebruik van dit woord niet helemaal te passen. Het woord ‘evangelie’ betekent, ‘goed nieuws’. Maar hoe kan dit evangelie ons leven vernieuwen als het alleen maar ‘goed nieuws’ is. De beloften in het oude testament zijn ook alleen maar woorden, alleen maar ‘goed nieuws’. Het moet meer bevatten dan alleen maar woorden, er moet een werkelijkheid achter zitten waardoor alles verandert.

Het verschil tussen de profetieën en beloften in het oude testament en het evangelie van het nieuwe testament zit hem in de tijd. Niet langer zijn de beloften meer toekomstmuziek, maar is het een evangelie geworden, getuigenissen van wat God heeft gedaan in Jezus. De beloften van het oude testament wezen naar wat God zou gaan doen en het evangelie wijst op wat God heeft gedaan voor ons.

Heb je het goede nieuws al gehoord; ‘de belastingen zijn afgeschaft.’ Deze zin werkt net als het evangelie, het is niet alleen goed nieuws het heeft ook invloed op ons persoonlijk leven. Het evangelie van God zijn woorden van kracht, die vrede kan geven in ons leven. Deze woorden zijn niet zomaar wat woorden, deze woorden geven leven.

23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen? (Lukas 5:23)

Beide woorden van Jezus hebben dezelfde kracht. ‘Sta op en ga lopen’, hebben genezende kracht en door die woorden kan de kreupele man opstaan en weer gaan wandelen. Zo ook de woorden, ‘uw zonden zijn u vergeven.’ Zo is de kracht van het evangelie.

Paulus is een slaaf van dit evangelie. Dit betekent niet dat hij de wereld rond gaat om een verhaal te verkopen. Paulus leeft in de kracht van het evangelie, in de kracht van de vleeswording van Jezus. En deze werkelijkheid van het evangelie mag hij aan iedereen doorgeven. De woorden zijn krachtig.

Het zijn niet zomaar woorden, het zijn woorden van God over wat Hij heeft gedaan. Het goede nieuws is krachtig omdat de boodschap gelijk staat aan de scheppende woorden van God in Genesis 1. Laten we het evangelie niet nemen als een mening of theorie, het evangelie is het goede nieuws vol van kracht.

This entry was posted in 42 Lukas, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.