Niet schamen voor het evangelie

Romeinen 1

16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. (Romeinen 1:16-17)

Wat een heerlijke woorden van Paulus. Weer zien we hier het woord ‘evangelie’ en weer is het meer dan alleen een boodschap. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. De inhoud van het evangelie is er niet om er over te discussiëren, het is om er op te vertrouwen dat het werkelijkheid wordt in ons leven.

En om te begrijpen hoe krachtig deze verzen zijn hoeven we alleen maar te kijken naar de Reformatorische kerk. Dit zijn de verzen waardoor Luthers leven een compleet andere draai kreeg. Dit zijn de verzen waardoor er een basis werd gelegd voor de huidige Reformatorische kerk. Niet langer waren de aardse regels voor het christendom meer geldig, het draaide alleen nog maar om het geloof, het persoonlijke vertrouwen dat wij hebben in onze Schepper.

Want daar ligt de bron van de kracht van het evangelie, God is de bron van onze kracht. En om daar deel aan te hebben hoeven we alleen maar te vertrouwen. Een vertrouwen in Gods goedheid en liefde voor ons dat Hij ons de kracht geeft in elke stap van ons leven. Daarom is geloof de kern van onze relatie met God.

Geloof alleen, niet een mening dat het christendom de ware godsdienst is, maar het vertrouwen op Gods werk in ons leven. Dat het werk van Jezus werkelijkheid wordt in ons leven. Dat de kracht van de Heilige werkend is in ons leven. Dat is het evangelie, een boodschap die ons leven op z’n kop zet omdat God dan aan het werk is in ons leven.

Daarom is er voor Paulus geen enkele reden om zich voor dit evangelie te schamen. Kom nou, dit is de kracht van zijn leven, zonder dit evangelie is zijn leven nutteloos en leeg. Dit is het evangelie dat hem alle kracht geeft in het leven. Dit is het evangelie dat hem in de waarheid heeft gebracht, een bevrijding.

Waarom laten wij ons leven zo overwoekeren met de onkruid van deze tijd? We zijn zo afgeleid van het evangelie dat als een eeuwige bom in ons leven moet werken. Soms schamen we ons zelfs voor het evangelie. Waarom? Dit is het leven dat we hebben ontvangen uit de kracht van God, het moet alles zijn voor ons, het moet onze verslaving zijn. Laten we het die plek geven die het hoort te hebben in ons leven. Laten we biddend Gods kracht ontvangen uit geloof.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.