Introductie: Romeinen

Romeinen 1

1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, 2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, 3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. (Romeinen 1:1-3)

De brief van Paulus aan de Romeinen, een brief aan de gemeente in Rome. Een intrigerende brief omdat stap voor stap de positie van de mens wordt beschreven. Mensen kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan met elk een ander vers uit dit bijbelboek. Daarom moeten we ook dit bijbelboek als geheel lezen om te begrijpen wat de hele boodschap is.

Voor mij was dit een van de eerste bijbelboeken dat voor mij ging leven. Het is een geestelijke boodschap die we geestelijk mogen lezen. Het is de basis van ons geloof, de basis van het werk van God in ons leven. Als we deze basis niet hebben stelt ons geloof niets voor. Dan is het een leeg leven waar het werk van het evangelie geen plaats heeft gekregen.

Hoofdstuk 1 tot 8 trekt je uit een moeras van zonden en ongerechtigheid, naar een leven in de Heilige Geest. Als we met een open hart lezen zullen deze woorden ons leven en ons geloof veranderen en sterken.

De brief was gericht aan de gemeente in Rome. Een gemeente die waarschijnlijk nog geen bezoek had gehad van een apostel. Daarom schrijft Paulus ook de basis van het evangelie. Geen correcties, geen verzoeken, puur een uiteenzetting van de kracht van het evangelie voor ons leven.

Om Romeinen goed te kunnen begrijpen moeten we onze eigen theologie opzij zetten. Want zoals ik eerder heb geschreven kan elke opvatting worden onderbouwd met verzen uit dit bijbelboek. We moeten eerlijk durven kijken met een hart dat verlangt naar de waarheid. Lezen wat er staat en niet wat wij willen dat er bedoeld wordt.

Het lezen van dit bijbelboek kan ons leven veranderen of het kan ons verward achter laten met een hoop onbegrepen theologie. Romeinen wordt weleens gezien als het boek van dogma’s maar dat is alleen zo, als we niet de inspanning en het verlangen in het zoeken naar de waarheid hebben. Want achter al deze dogma’s zit het evangelie van God dat levens veranderd.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.