Jezus de Zoon van God

Romeinen 1

2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, 3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. 4 Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 1:2-4)

Naar het vlees is Jezus erfgenaam van David, Gods belofte aan David is vervuld. Niet alleen technisch, maar ook vanuit het hart. God heeft altijd een koning verlangt zoals David. Maar God heeft de belofte boven verwachting vervuld. Jezus is niet alleen een willekeurige erfgenaam van David, Jezus is de Zoon van God.

En ook hier schrik ik van hoe normaal deze woorden klinken uit onze mond. Jezus is de Zoon van God, wat is daar bijzonder aan? Maar voor bijvoorbeeld een moslim is dit het eerste probleem, God heeft geen zoon.

Hoe bijzonder is het dat God er voor gekozen heeft om Zijn Zoon naar de aarde te sturen? Dit moet moeilijk zijn om te accepteren. Maar omdat het ons met de paplepel is ingegoten verblozen wij geen moment bij de gedachte dat God Zijn eigen Zoon aan ons heeft gegeven. Maar als we bewust nadenken dan is het makkelijker te accepteren dat Jezus een nageslacht van David is dan dat Hij de Zoon van God is. De natuurlijke weg is voor ons vaak een sterker bewijs dan elke geestelijke interventie.

En ik schrijft dit natuurlijk niet om de zoonschap van Jezus onderuit te halen, maar juist om te laten zien hoe bijzonder het is dat onze Vader in de hemel deze keuze heeft gemaakt. Is het niet veel makkelijker te accepteren als er iemand was zoals David en de leiding zou nemen? Ja, maar het zou ons niet brengen waar Jezus ons kan brengen.

Paulus geeft hier niet alleen het bewijs voor het Messias-schap van Jezus, maar ook voor het Zoonschap van Jezus. Jezus is in de kracht van de Geest der heiliging opgestaan uit de dood. Het natuurlijke bewijs van Gods invloed in het leven van Zijn Zoon.

Jezus is niet een zoon van God, Jezus is de Zoon van God die als enige reddingsboei aan ons is gegeven om het werkelijke leven te ontvangen. God heeft deze keuze gemaakt en daarin Zichzelf helemaal aan ons gegeven. God wandelde op aarde in Zijn Zoon en Hij werd veracht en zo wordt God nog steeds veracht door Zijn eigen schepping. Nog steeds kan een meerderheid van de wereld Hem niet accepteren.

Maar het bewijs is geleverd in de opstanding van Jezus. Ondanks het feit dat God in Zijn liefde over Zich laat lopen, is Zijn kracht oppermachtig en heeft Jezus de dood voor ons overwonnen. En zo zal ook eens Jezus terugkomen en alles in Zijn macht en majesteit in Zijn hand nemen en regeren. God blijft met ons bezig.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.