Koning Jezus

Romeinen 1

2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, 3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. 4 Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 1:2-4)

De stijl van schrijven voor Paulus komt erg dogmatisch over. Het klinkt zelfs technisch, Jezus is wat betreft het vlees uit het geslacht van David, maar door de kracht van de Heilige Geest is Hij de Zoon van God. Zo makkelijk kunnen we het overschrijven in boeken en geloofsbelijdenissen, maar dit is niet om onze theologie vorm te geven. Dit zijn geestelijke woorden.

Paulus probeert Jezus niet te verdedigen. Paulus probeert Jezus niet met alle geweld op de plek van de beloofde Messias te plaatsen. Het evangelie is er niet om een overtuiging te vormen. Het evangelie is niet een boodschap waarmee we kunnen discussiëren. Paulus openbaart het evangelie dat ons leven verandert. Deze zin bepaalt ons leven.

16 Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. (2 Samuel 7:16)

God was sinds Abraham altijd bezig geweest met het volk Israël. In elke stap, elke verandering, was God de leider. In David zag God een leider, een man naar Gods hart. Daarom beloofde God David dat zijn nageslacht voor altijd zal mogen regeren. Het is een rijke belofte, een belofte die tegelijk een verlangen laat zien naar een leider zoals David, een herder van de schapen.

Jezus is deze vervulling, Jezus regeert voor eeuwig als de Koning der koningen. Jezus komt uit het brandende hart van de Vader dat de geschiedenis voor eeuwig heeft veranderd. De beloften zijn vervult. Dit is geen theologie, dit is de geschiedenis die God schrijft en waar wij onderdeel van mogen zijn. Wij mogen er voor kiezen om Jezus onze Koning te laten zijn. Wij mogen Jezus als onze herder in ons leven accepteren.

In het vlees behoort Jezus tot het nageslacht van David. In het vlees is Jezus de vervulling van de geestelijke beloften die God door het oude testament heen heeft gegeven. Jezus is nu voor ons deze Koning, die voor eeuwig zal regeren. En ook wij mogen in Zijn koninkrijk wandelen. Wat een koning hebben wij.

This entry was posted in 10 2 Samuel, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.