Gehackt evangelie

Romeinen 1

16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. (Romeinen 1:16-17)

Het evangelie is een kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het sleutelwoord is geloven. Dit woord was voor Luther ook het sleutelwoord. De werken die werden gepropageerd in de kerk van die tijd klopten niet met dit vers. In die tijd werden er werken aangeprezen om in de hemel te komen. Luther zelf deed bepaalde werken om maar van zijn zonden af te komen. Maar uiteindelijk realiseerde hij zich dat God dat helemaal niet van hem verlangde.

God verlangde van hem een vertrouwen op het werk dat Hij wilde doen in zijn leven. En dat is de sleutel om de werkelijkheid van het evangelie in ons te activeren.

Als we een programma downloaden dan heeft de programmeur er een beveiliging in gebouwd zodat er wel voor betaald wordt. Zo gauw er betaald is krijgen we een activeringscode waarmee we het programma kunnen activeren en kunnen gebruiken. Het enige wat wij hoeven te doen is de activeringscode invoeren en het programma doet de rest.

Zo is het ook met het evangelie. Het evangelie is als een programma dat beveiligd is met een code. Die code is het geloof, met het geloof kunnen we het activeren. Alles wat we hoeven te doen is er op te vertrouwen dat God zal doen wat Hij in het evangelie ons beloofd. En zo gauw dat geloof werkelijk is voor ons, begint de kracht van het evangelie in ons te werken.

Veel mensen gebruiken alleen de probeerversie van het evangelie. Ze doen wel een paar dingen die het evangelie kan, maar zijn niet bereidt om hun hele leven en geloof er voor te geven. Zij weten wel wat het evangelie kan maar ze hebben het geloof niet dat het werkelijk zo zal zijn in hun leven.

Andere mensen proberen met een gehackte code het evangelie te gebruiken. Ze denken dat een code anders verkregen dan hoe het zou moeten ook goed genoeg is. Maar alles dat niet gebaseerd is op het vertrouwen op God en Zijn liefde voor ons zal nooit werken. We moeten voor God komen en ons vertrouwen uitspreken naar Hem toe dat Zijn werk in ons werkelijkheid zal worden. En dan zal het God zijn die in Zijn kracht ons leven veranderd.

Door geloof alleen kunnen we onderdeel worden van het koninkrijk van God. Het geloof dat God Zijn Geest in ons wil geven zodat wij een nieuw leven hebben. En elke andere manier dan deze is onmogelijk. Het is hack die niet zal kunnen blijven staan voor de troon van God.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.