Onze identiteit

Romeinen 1

5 Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam, 6 waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. 7 Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. (Romeinen 1:5-7)

De verzen 1-6 zijn eigenlijk bedoeld als introductie over de schrijver. De schrijver identificeert zichzelf zoals gewoonlijk was aan het begin van de brief zodat men duidelijk had van wie de brief kwam. Paulus was nog niet in Rome geweest en had dus nog geen persoonlijk contact gehad met veel van zijn lezers. Daarom is de introductie vrij lang.

Maar voor Paulus is zijn identiteit in het geheel verweven met wat God doet in Zijn leven en wat God doet in de wereld. Paulus heeft geen eigen identiteit meer. Paulus heeft geen eigen visie, eigen verlangens, alles is nu verweven met het verlangen dat in God is. En dat komt zo duidelijk naar voren in hoe Paulus zich hier introduceert.

De enige reden dat Paulus het werk doet dat Hij doet is omdat hij deze taak van God heeft ontvangen. Als Jezus niet naar de aarde zou gekomen zijn dan was er geen enkele reden voor Paulus om een apostel te zijn. Jezus is de kern van alles en daaruit handelt Paulus, van daaruit is Paulus gehoorzaam aan Zijn roeping.

20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Romeinen 2:20)

Het enige wat Paulus doet is geloofsgehoorzaamheid. Hij is trouw aan de God en Vader die Zijn Zoon naar de aarde heeft gezonden. Het is niet langer Paulus meer die leeft, maar Christus in Hem. Het is heerlijk om zo’n introductie te lezen. Een pure afhankelijk van het werk van God. Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Rome omdat hij leeft voor God alleen.

Hoe introduceren wij onszelf? Zelfs als we zendeling, dominee of evangelist zijn, hoe introduceren we ons leven? Laten we weten wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen, of is onze enige identiteit dat wat God doet met ons leven en dat van de wereld? Laten we ons richten op Gods plannen en Gods werk in deze wereld. Laten we onze identiteit in Jezus hebben en niet in onszelf.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.