Monthly Archives: September 2013

Leven met elkaar

Efeze 4 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. 31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, 32 maar … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Leven met elkaar

Parakletos

Efeze 4 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. 31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, 32 maar … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Parakletos

Bedroevend

Efeze 4 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. (Efeze 4:30) Paulus is nu bezig met ons te wijzen op ons handelen. Door ons leven in contrast te … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Bedroevend

Het goede doen

Efeze 4  27 en geef de duivel geen plaats. 28 Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. 29 Laat … Continue reading

Posted in 49 Efeze | 1 Comment

Voet tussen de deur

Efeze 4  27 en geef de duivel geen plaats. (Efeze 4:25-27) Een sterke waarschuwing waaraan we gehoor moeten geven. We zijn bevrijdt van de duivel door het werk van Jezus. Zijn bloed heeft ons gereinigd en de duivel heeft geen enkel … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Voet tussen de deur

Praktisch leven

Efeze 4 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. 26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 en geef de … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Praktisch leven

De leugen afleggen

Efeze 4 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. (Efeze 4:25) Soms hebben we het niet eens meer door dat we liegen. De kranten, de tv, het gesprek … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on De leugen afleggen

Bekleed met de nieuwe mens

Efeze 4 22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Bekleed met de nieuwe mens

Christus leren kennen

Efeze 4 20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Christus leren kennen

Gods reden

17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, (Efeze 4:17) Paulus houdt ons een beeld van de gemeente van Christus voor. Een … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Gods reden