Parakletos

Efeze 4

30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. 31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, 32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (Efeze 4:30-32)

We moeten leren begrijpen dat de Heilige Geest geen mysterieuze verschijning is. De Heilige Geest is een werkelijkheid die bij ons komt wonen. Op het moment dat wij de Heilige Geest links laten liggen, dus Hem niet meer betrekken bij het leven, is de Heilige Geest simpel gezegd niet blij. Zoals wij niet blij zijn als onze goede bedoelingen aan de kant worden gezet voor slechte alternatieven, zo is de Heilige Geest bedroefd als we bewust niet luisteren.

Het hebben van een worsteling in ons leven staat niet gelijk aan het bedroeven van de Heilige Geest. Het is het bewust buiten sluiten van de Heilige Geest in ons leven dat de Heilige Geest bedroefd. Wij moeten leren om de Heilige Geest in ons leven toe te laten en te laten participeren in ons denken.

De Heilige Geest is er om ons te helpen de bitterheid,woede, enzovoort uit ons leven weg te nemen. De Heilige Geest is er om ons te opereren in onze ziel en ons meer en meer te bevrijden van de ketens die ons slaven maken. Het enige wat wij hoeven te doen is de Heilige Geest toe te laten en met Hem te communiceren zodat Hij ons kan helpen.

Het klinkt misschien raar of mysterieus. Misschien hebben we dit zo nooit geleerd. Maar de bijbel is duidelijk, de Heilige Geest is als een vriend die met ons optrekt. Hij is er om ons te helpen. Als we dat tegenwerken maken we kapot wat de Heilige Geest wil doen in ons leven.

We missen wat als we hier niet bewust mee bezig zijn. We bedroeven de Heilige Geest door alleen het bloed van Jezus als een ticket naar de hemel accepteren. De Heilige Geest is ons nu gegeven om het kwaad uit ons te halen en het goede te doen. Hij is met jou, mag Hij?

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.