Voet tussen de deur

Efeze 4

 27 en geef de duivel geen plaats. (Efeze 4:25-27)

Een sterke waarschuwing waaraan we gehoor moeten geven. We zijn bevrijdt van de duivel door het werk van Jezus. Zijn bloed heeft ons gereinigd en de duivel heeft geen enkel recht om zich te bemoeien met ons leven. Dit moeten we dagelijks onszelf voor ogen houden, het kwaad heeft geen recht op ons leven.

Op het moment dat we de leugen toelaten in ons leven luisteren we naar de grote leugenaar. Daarmee geven we hem invloed in ons leven. Zoals een zoon of dochter die met de verkeerde vrienden omgaat en daardoor het slechte pad op gaat zo gaat het met de duivel. Hij is een verkeerde vriend die verkeerde invloeden heeft en hoe meer we naar hem luisteren hoe meer invloed hij heeft.

Geef de duivel geen plek, ook niet in boosheid. Boosheid in zichzelf is niet slecht. God kan ook boos zijn, maar het moet met de juiste motieven en vol van genade. Als de duivel onze boosheid overneemt zal hij er voor zorgen dat het escaleert. In alles zal hij proberen om een wig tussen persoon te slaan.

Geef de duivel geen plek. Het klinkt zo logisch maar we doen het toch zo vaak. Elke leugen die we toelaten in ons leven is de duivel een plek geven, een voet tussen de deur. Hier moeten we voor vechten, samen met Jezus in ons leven. Zoals Jezus het kwaad heeft overwonnen door de duivel geen plek te geven zo mogen wij Jezus daarin volgen en geen gehoor geven aan zijn woorden.

God heeft een plan voor ons leven, perfect en heilig. Het leven dat God voor ons wil is mooi en vol van vrede en alles wat de duivel wil doen is dit verpesten met Zijn leugens. Hij wil ons doen geloven dat het saai is en een zware last, maar de waarheid is dat hij degene is die ons deze last oplegt met zijn leugens. God bevrijdt en daar moeten we ons op richten zodat we de leugens niet hoeven te geloven.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.